Lịch nghỉ Tết và các ngày lễ năm 2019

Lịch nghỉ Tết và các ngày lễ năm 2019

Ngoài 10 ngày nghỉ chính thức theo Luật Lao động, dịp nghỉ lễ, Tết 2019 được kéo dài hơn do trùng với 14 ngày cuối tuần.   

Lịch nghỉ Tết và các ngày lễ năm 2019