Lịch khởi hành

Điểm đến Ngày đi Giá
OTLD2: CHIANGMAI – CHANGRAI – ĐÓA HỒNG PHƯƠNG BẮC THÁI LAND
 • 26/06/2023
 • 17/07/2023
 • 24/08/2023
11,900,000 đ Đặt ngay
OMNG2: MÔNG CỔ – BẢN TÌNH CA DU MỤC (Chuyên cơ bay thẳng từ Hà Nội)
 • 22/06/2023
 • 22/07/2023
51,600,000 đ Đặt ngay
OIND3: KHÁM PHÁ TAM GIÁC VÀNG ẤN ĐỘ – KASHMIR 7N6Đ
 • 20/06/2023
 • 10/07/2023
22,800,000 đ Đặt ngay
VIPIND1: KHÁM PHÁ TIỂU TÂY TẠNG TRÊN ĐẤT ẤN
 • 01/06/2023
 • 12/07/2023
 • 30/08/2023
43,800,000 đ Đặt ngay
ONPL2: NEPAL KỲ THÚ
 • 06/08/2023
52,600,000 đ Đặt ngay
OIND5 : MUMBAI – KỲ THÚ NAM ẤN 6N
 • 19/06/2023
 • 10/07/2023
 • 14/08/2023
29,800,000 đ Đặt ngay
OCHN14: CON ĐƯỜNG TƠ LỤA (P2) CAM TÚC – THANH HẢI – ĐÔN HOÀNG
 • 09/06/2023
 • 06/07/2023
 • 08/08/2023
 • 29/08/2023
35,800,000 đ Đặt ngay
OLKA4: 6 NGÀY TẬN HƯỞNG QUỐC ĐẢO SRI LANKA CÙNG LANTOURS
 • 18/07/2023
29,800,000 đ Đặt ngay
OTIB5: TRẢI NGHIÊM TÂY TẠNG BẰNG TÀU HỎA, BAY TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
 • 06/06/2023
 • 06/07/2023
 • 06/08/2023
 • 06/09/2023
đ Đặt ngay
OTIB3: TRẢI NGHIỆM TÂY TẠNG PHIÊN BẢN MỚI
 • 06/06/2023
 • 06/07/2023
 • 06/08/2023
 • 06/10/2023
 • 06/11/2023
 • 06/12/2023
35,900,000 đ Đặt ngay
VIPTIB2: HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NÚI THIÊNG KAILASH BẢN RÚT GỌN 10N
 • 19/06/2023
 • 20/08/2023
 • 16/09/2023
 • 18/10/2023
85,600,000 đ Đặt ngay
OTIB1: TÂY TẠNG PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
 • 19/06/2023
 • 22/07/2023
 • 30/08/2023
 • 20/09/2023
52,800,000 đ Đặt ngay
VIPTIB1: HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NÚI THIÊNG KAILASH
 • 19/06/2023
 • 20/08/2023
 • 16/09/2023
106,000,000 đ Đặt ngay
OLKA5: HÀNH TRÌNH TUYỆT VỜI ĐẾN ĐẢO NGỌC SRI LANKA
 • 21/06/2023
 • 18/07/2023
 • 15/08/2023
 • 28/08/2023
34,600,000 đ Đặt ngay
VIPIND2: CHINH PHỤC LADAKH BẰNG ROYAL ENFIELD 8N8Đ
 • 12/07/2023
 • 30/08/2023
50,800,000 đ Đặt ngay
OCHN15 : NHẤT THỐNG CƯƠNG HỒ – NAM BẮC TÂN CƯƠNG
 • 18/07/2023
 • 15/08/2023
 • 15/09/2023
 • 15/10/2023
 • 15/11/2023
63,800,000 đ Đặt ngay
OCHN10: HÀNH TRÌNH NAM CƯƠNG 7 NGÀY
 • 18/07/2023
 • 15/08/2023
 • 15/08/2023
 • 15/09/2023
 • 15/10/2023
 • 15/11/2023
31,800,000 đ Đặt ngay
OSA012: KHÁM PHÁ NAM MỸ với PERU – BOLIVIA – CHILE 18 ngày 17 đêm
 • 22/07/2023
 • 28/09/2023
0 đ Đặt ngay
OTIB4: Tây Tạng – Trekking Everest 10 ngày
 • 24/08/2023
 • 28/09/2023
đ Đặt ngay
OKEN1 : KHÁM PHÁ KENYA – THIÊN ĐƯỜNG HOANG DÃ CHÂU PHI
 • 25/08/2023
 • 25/10/2023
95,500,000 đ Đặt ngay
OLKA1: LỄ HỘI XÁ LỢI RĂNG PHẬT SRILANKA
 • 29/08/2023
36,800,000 đ Đặt ngay
OBTN5: CHUYÊN CƠ TỚI BHUTAN 30.08.2023
 • 30/08/2023
72,800,000 đ Đặt ngay