Lantours đồng hành tài trợ giải quần vợt VTC 2020

Lantours hân hạnh đồng hành cùng giải quần vợt VTC 2020 kỷ niệm 95 năm ngày báo chí Việt Nam, tổ chức tại Thái Bình ngày 25-26/6/2020.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang chơi một môn thể thao

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời