BV35: Quảng trường Patan Durbar (Di sản thế giới của UNESCO)

 Quảng trường Patan Durbar nằm ở trung tâm thung lũng Nepal, còn gọi là Nepal Mandala, nơi giao nhau giữa 3 tiểu vương quốc BhaktapurKathmandu và Lalitpur, nơi thu hút lượng khách du lịch lớn bởi kiến trúc độc đáo nó.

Hình ảnh có liên quan

 

Kết quả hình ảnh cho quảng trường Patan Durbar

 

Hình ảnh có liên quan

 

Kết quả hình ảnh cho quảng trường Patan Durbar

 

Kết quả hình ảnh cho quảng trường Patan Durbar

 

Kết quả hình ảnh cho quảng trường Patan Durbar

 

Kết quả hình ảnh cho quảng trường Patan Durbar

 

Hình ảnh có liên quan

 

Kết quả hình ảnh cho quảng trường Patan Durbar

Kết quả hình ảnh cho quảng trường Patan Durbar