Lantours đồng hành tài trợ giải quần vợt VTC 2020

 

Lantours hân hạnh đồng hành cùng giải quần vợt VTC 2020 kỷ niệm 95 năm ngày báo chí Việt Nam, tổ chức tại Thái Bình ngày 25-26/6/2020.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang chơi một môn thể thao

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Tour đã xem