Gian hàng của Lantours tại tuần lễ Khuyến mãi du lịch 11.2017

GIAN HÀNG CỦA LANTOURS TẠI TUẦN LỄ KHUYẾN MÃI DU LỊCH 11.2017

Những chuyên viên tư vấn và điều hành phộ phận du lịch Quốc tế của Lantours sẵn sàng tư vấn những tuyến điểm chuyên Himalaya tại hội chợ

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Cùng các đối tác, đại lý, doanh nghiệp lữ hành, khách hàng của Lantours

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Các sản phẩm hành hương, du lịch chuyên tuyến Himalaya được rất nhiều khách hàng quan tâm

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng