Kỷ niệm 17 năm thành lập Lancorp – Lantours – 19.5.2020

 

Lancorp kỷ niệm 17 năm thành lập,

Mừng kỷ niệm 17 năm thành lập Lancorp – Ngày 19.5.2020 

Tri ân các cộng sự, quý vị khách hàng, đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Lantours 17 năm qua 

 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

 

Ttrung tâm lữ hành Lantours chào đón chủ tịch hội đồng quản trị tham dự lễ sinh nhật với quyết tâm làm việc không ngại Covid.

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng