Ấn Độ

OIND3: KHÁM PHÁ TAM GIÁC VÀNG ẤN ĐỘ – KASHMIR 7N6Đ

25/04/2023 22/05/2023 20/06/2023 10/07/2023
22,800,000 đ

VIPIND1: KHÁM PHÁ TIỂU TÂY TẠNG TRÊN ĐẤT ẤN

27/04/2023 18/05/2023 01/06/2023 12/07/2023 30/08/2023
43,800,000 đ

OIND4: HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 7N BAY VJ

32,500,000 đ

OIND6 : HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 9N bay VJ

39,500,000 đ

OIND5 : MUMBAI – KỲ THÚ NAM ẤN 6N

08/05/2023 19/06/2023 10/07/2023 14/08/2023
29,800,000 đ