Lịch khởi hành

Điểm đến Ngày đi Giá
OMMR1 : Toàn cảnh MYANMAR 7 ngày
 • 28/05/2021
 • 16/06/2021
 • 08/07/2021
 • 24/07/2021
 • 07/08/2021
 • 28/08/2021
 • 18/09/2021
23,800,000 đ Đặt ngay
OMMR2: ẤN TƯỢNG ĐẤT NƯỚC CHÙA VÀNG MYANMAR
 • 14/05/2021
 • 26/05/2021
 • 11/06/2021
 • 25/06/2021
 • 02/07/2021
 • 16/07/2021
 • 30/07/2021
 • 13/08/2021
 • 27/08/2021
 • 10/09/2021
 • 24/09/2021
8,900,000 đ Đặt ngay
OMMR3: ĐẤT NƯỚC CHÙA VÀNG MYANMAR bay VNairline
 • 14/05/2021
 • 26/05/2021
 • 11/06/2021
 • 25/06/2021
 • 02/07/2021
 • 16/07/2021
 • 30/07/2021
11,900,000 đ Đặt ngay

Tour đã xem