Danh sách Tour giờ chót

Trung Quốc

 • LO53: CHINH PHỤC NGŨ ĐẠI DANH SƠN TRUNG HOA

  Ngày khởi hành:   
  26/02/2018, 28/03/2018, 20/04/2018
  - 2,500,000 đ
  38,900,000 đ
 • LOB41: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Khe hổ khiêu - Tây Lương Nữ Nhi Quốc

  Ngày khởi hành:   
  21/12/2017, 18/01/2018, 17/02/2018, 06/03/2018
  - 3,090,000 đ
  18,900,000 đ
 • LOB180: Cùng Lantours tới Cam Túc - Thiên đường của Thiên đường

  Ngày khởi hành:   
  25/02/2018, 25/03/2018, 10/04/2018
  - 5,900,000 đ
  27,900,000 đ
 • HK92017: HỘI CHỢ QUỐC TẾ ĐÁ QUÝ – KIM HOÀN – TRANG SỨC TẠI HONGKONG 9.2107

  Ngày khởi hành:   
  15/09/2017
  19,600,000 đ
 • LOB40: Đi tìm thiên đường cuối cùng - Tây Tạng - Shangri La - Tây Vương Nữ Quốc

  Ngày khởi hành:   
  15/07/2017, 16/08/2017, 15/09/2017, 16/10/2017
  - 2,600,000 đ
  42,600,000 đ
 • LOB 301: Khám phá Trung Hoa cổ đại 18 ngày

  Ngày khởi hành:   
  20/12/2017
  28,600,000 đ

Tour đã xem