Danh sách Tour giờ chót

Tây Tạng Huyền Bí

 • LOB3.4: Trải nghiệm Tây Tạng bay thẳng từ Hồ Chí Minh

  Ngày khởi hành:   
  22/11/2017, 20/12/2017
  32,900,000 đ
 • TÂY TẠNG - NÓC NHÀ CỦA THẾ GIỚI 9 NGÀY

  Ngày khởi hành:   
  22/09/2017
  34,500,000 đ
 • LOB31: CHINH PHỤC NÓC NHÀ THẾ GIỚI TÂY TẠNG 12 NGÀY

  Ngày khởi hành:   
  22/07/2017, 22/08/2017, 22/09/2017, 22/10/2017
  38,600,000 đ
 • LOB40: Đi tìm thiên đường cuối cùng - Tây Tạng - Shangri La - Tây Vương Nữ Quốc

  Ngày khởi hành:   
  15/07/2017, 16/08/2017, 15/09/2017, 16/10/2017
  - 2,600,000 đ
  42,600,000 đ
 • VIP01: Chinh phục Kailash - Hành trình theo bước chân Phật

  Ngày khởi hành:   
  20/06/2017, 22/08/2017
  - 5,600,000 đ
  80,000,000 đ
 • LOB30: Trải nghiệm Tây Tạng phiên bản mới

  Ngày khởi hành:   
  22/01/2018, 17/02/2018, 06/03/2018, 22/03/2018, 06/04/2018
  - 4,100,000 đ
  27,900,000 đ

Tour đã xem