Lịch khởi hành

Điểm đến Ngày đi Giá
OBTN3: BHUTAN, HÀNH TRÌNH AN LẠC
 • 26/05/2021
 • 10/06/2021
 • 24/06/2021
 • 08/07/2021
 • 22/07/2021
 • 05/08/2021
 • 26/08/2021
 • 16/09/2021
 • 30/09/2021
44,800,000 đ Đặt ngay
OTIB3: TRẢI NGHIỆM TÂY TẠNG PHIÊN BẢN MỚI
 • 25/05/2021
 • 25/07/2021
 • 25/09/2021
 • 25/11/2021
31,900,000 đ Đặt ngay
OTIB2: TÂY TẠNG PHIÊN BẢN RÚT GỌN
 • 28/04/2021
 • 26/05/2021
 • 26/06/2021
 • 26/07/2021
 • 26/08/2021
 • 26/09/2021
28,900,000 đ Đặt ngay
OBRN1 : KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC CỔ TÍCH BRUNEI 5N
 • 16/07/2020
 • 11/08/2020
 • 28/08/2020
 • 22/09/2020
15,900,000 đ Đặt ngay
OTIB5: TRẢI NGHIÊM TÂY TẠNG BẰNG TÀU HỎA, BAY TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
 • 29/03/2021
 • 19/04/2021
 • 26/05/2021
 • 25/06/2021
 • 26/07/2021
 • 28/08/2021
 • 27/09/2021
40,900,000 đ Đặt ngay
OTIB1: TÂY TẠNG PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
 • 24/04/2021
 • 22/06/2021
 • 26/08/2021
 • 28/10/2021
45,600,000 đ Đặt ngay
OTIB7 : NGẮM HOA ĐÀO NYING CHI
 • 12/03/2021
 • 28/04/2021
 • 28/05/2021
 • 28/06/2021
 • 28/07/2021
 • 28/08/2021
 • 28/09/2021
29,800,000 đ Đặt ngay
OTIB4: Tây Tạng - Trekking Everest 10 ngày
 • 22/06/2021
 • 24/08/2021
 • 28/09/2021
73,800,000 đ Đặt ngay
OBTN2: LIÊN TUYẾN BHUTAN - NEPAL
 • 08/03/2021
 • 25/04/2021
 • 12/07/2021
 • 25/08/2021
 • 12/10/2021
 • 02/11/2021
53,800,000 đ Đặt ngay
OIND1: HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ - NEPAL 10 NGÀY - TRANSIT KUL
 • 24/12/2020
 • 28/01/2021
 • 09/02/2021
 • 24/02/2021
 • 11/03/2021
 • 28/03/2021
 • 24/04/2021
30,500,000 đ Đặt ngay
VIP02: HÀNH TRÌNH VỀ VÙNG ĐẤT THÁNH ISRAEL
 • 28/07/2020
 • 26/08/2020
 • 29/09/2020
Đặt ngay
OCHN8: CHINH PHỤC NGŨ ĐẠI DANH SƠN TRUNG HOA
 • 18/03/2021
 • 24/04/2021
 • 18/07/2021
 • 23/08/2021
 • 30/09/2021
38,900,000 đ Đặt ngay
OIND4 HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 7N BAY VJ
 • 26/12/2020
 • 14/02/2021
 • 12/03/2021
 • 27/04/2021
25,800,000 đ Đặt ngay
ONPL1: ẤN TƯỢNG KATHMANDU _ CHECK IN HIMALAYA 6N
 • 20/05/2021
 • 16/06/2021
 • 14/07/2021
 • 11/08/2021
 • 26/08/2021
 • 22/09/2021
 • 23/10/2020
27,600,000 đ Đặt ngay
OTIB8 : TÂY TẠNG, NGẮM HOA ĐÀO NYING CHI 8N
 • 26/05/2021
 • 22/06/2021
 • 26/07/2021
 • 24/08/2021
 • 26/09/2021
 • 26/11/2021
44,500,000 đ Đặt ngay
OBTN1: TẶNG 6 NGÀY HẠNH PHÚC TẠI BHUTAN
 • 26/05/2021
 • 10/06/2021
 • 24/06/2021
 • 08/07/2021
 • 22/07/2021
 • 05/08/2021
 • 26/08/2021
 • 16/09/2021
 • 30/09/2021
44,800,000 đ Đặt ngay
VIPIND1: KHÁM PHÁ TIỂU TÂY TẠNG TRÊN ĐẤT ẤN
 • 12/06/2021
 • 18/07/2021
 • 28/08/2021
 • 24/09/2021
34,800,000 đ Đặt ngay
VIPTIB2: HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NÚI THIÊNG KAILASH BẢN RÚT GỌN 10N
 • 28/08/2021
 • 18/10/2021
75,600,000 đ Đặt ngay
VIPTIB1: HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ NÚI THIÊNG KAILASH
 • 25/06/2021
 • 28/08/2021
 • 28/10/2021
85,800,000 đ Đặt ngay
OIND8 : HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 6N - BAY INDIGO
 • 04/09/2021
 • 18/10/2021
 • 04/11/2021
 • 24/12/2021
22,000,000 đ Đặt ngay
OMDV1: THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ BIỂN MALDIVES
 • 20/03/2021
 • 25/04/2021
 • 22/05/2021
 • 12/06/2021
 • 05/07/2021
 • 26/07/2021
 • 24/08/2021
 • 25/09/2021
36,900,000 đ Đặt ngay
OTIB6: CHINH PHỤC NÓC NHÀ THẾ GIỚI TÂY TẠNG 12 NGÀY
 • 16/02/2021
 • 16/04/2021
 • 16/06/2021
 • 16/08/2021
 • 16/10/2021
 • 16/12/2021
46,600,000 đ Đặt ngay
OCHN4: CON ĐƯỜNG TƠ LỤA (P2) - CAM TÚC TỚI 1 PHẦN CỦA THIÊN ĐƯỜNG
 • 18/07/2020
 • 17/08/2020
 • 29/09/2020
 • 17/10/2020
 • 14/11/2020
 • 27/12/2020
27,900,000 đ Đặt ngay
OMNG1 : MÔNG CỔ BẢN TÌNH CA DU MỤC
 • 28/05/2021
 • 28/05/2021
 • 16/06/2021
 • 14/07/2021
 • 14/07/2021
 • 11/08/2021
 • 22/09/2021
33,900,000 đ Đặt ngay
VIPCHN1: ĐI TÌM THIÊN ĐƯỜNG CUỐI CÙNG - TÂY TẠNG - SHANGRI LA - TÂY VƯƠNG NỮ QUỐC
 • 26/03/2021
 • 26/04/2021
 • 21/06/2021
 • 26/08/2021
48,500,000 đ Đặt ngay
Tour theo yêu cầu
X